Pomůžeme:

  • Se zprostředkováním potřebných informací a kontaktů na navazující pracoviště,
  • s orientací v právech a povinnostech, v nárocích a v jejich vyřízení,
  • s přehledem vhodných kompenzačních pomůcek, vyzkoušením, případně zapůjčením a s informacemi, zda a jak na ně lze získat finanční příspěvek,
  • s vyplňováním formulářů a žádostí,
  • v oblasti úpravy prostředí a řešení informačních a architektonických bariér z hlediska osob se zrakovým postižením (viz Bariéry).

Pro koho:

Pro osoby se zrakovým postižením od 8 let.

Kde:

Na pracovištích Hradec Králové, Jičín a Náchod.

Cena:

Služba je bezplatná.

Bližší informace:

Poradenství pro zrakově postižené – veřejný závazek.