Pomůžeme:

  • S podporou aktivního postoje k životu, společenských vazeb a kontaktů pomocí setkávání zrakově postižených osob a sdílení životních zkušeností,
  • s individuální podporou rozvoje osobnosti, poznávání nových oblastí a činností, posílením jistoty při zapojení do společnosti,
  • se snazší adaptací na zrakový handicap pomocí společných aktivit (kulturně vzdělávací akce, poslechové pořady, vaření, tvoření, sportovní aktivity, výlety, exkurze aj.).

Pro koho:

Osoby se zrakovým postižením od 15 let.

Kde:

Pracoviště Hradec Králové.

Cena:

Služba je bezplatná.

Bližší informace:

Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené – veřejný závazek.