Slepotou život nekončí...

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.

Poskytujeme sociální služby pro nevidomé a slabozraké občany Královéhradeckého kraje

Přestáváte vidět nebo nevidíte už vůbec? Nepřečtete texty a potřebujete radu či pomoc? Využijte některou z našich služeb.

Zveme vás na naše akce

Poskytované služby

Základní a odborné poradenství

Pomoci zrakově postiženým občanům orientovat se v možnostech, které mohou zmírňovat důsledky jejich zrakového handicapu a dosáhnout větší míry samostatnosti.

Průvodcovské a předčitatelské služby

Zlepšit možnosti zrakově postižených osob při pohybu a orientaci v neznámém prostředí, pomoci překonávat bariéry v kontaktu se společenským prostředím.

Sociálně aktivizační služby

Předejít společenské izolaci zrakově postižených osob, napomáhat udržení společenských kontaktů, motivovat k aktivnímu přístupu ve zvládání každodenních obtíží života se zrakovým handicapem.

Sociální rehabilitace

Vzděláváním umožnit rozvoj znalostí a dovedností, které do určité míry kompenzují zrakové postižení a zlepšují tak začlenění do běžného života společnosti.

Děkujeme za podporu

Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit naši organizaci věcnými či finančními dary na účet 180576858/0300.

Také můžete přispět nákupem na svých oblíbených e-shopech prostřednictvím portálu GIVT.cz Portál GIVT

MUDr. Jitka a Petr Michalíkovi