Zahájení všech středečních schůzek je ve 14:15 hodin. Srdečně zveme uživatele našich služeb i nové zájemce.

Duben

Přednáška nebude z důvodu školení sociální pracovnice.

Květen

10. 5. 2023

„Klášter Kartuziánů – zajímavosti. Věznice ve Valdicích – známé útěky“

Komentovaná přednáška pana Ing. Václava Vika. Polyfunkční komunitní centrum, autobusové nádraží, 17. listopadu 861, Jičín.

Červen

14. 6. 2023

„Hospodářský život v Jičíně od konce 19. století“.

Komentovaná přednáška Mgr. Hany Fajstauerové – historičky Muzea a galerie v Jičíně. Polyfunkční komunitní centrum, autobusové nádraží, 17. listopadu 861, Jičín.


Na setkání s Vámi se těší
Mgr. Soňa Skočovská