Pomůžeme:

  • S doprovody a orientací v neznámém prostředí (zdravotnická zařízení, úřady, instituce, nákupy, doprovody na služby, na hromadnou dopravu),
  • s vyhledáváním a zprostředkováním textových informací,
  • s předčítáním (pošta, dokumenty, návody, příbalové letáky apod.),
  • s tříděním věcí v domácnosti (zraková asistence při třídění nákupu, oblečení, dokumentace apod.).

Pro koho:

Osoby se zrakovým postižením od 15 let.

Kde:

Pracoviště Hradec Králové.

Cena:

Služba je poskytována za úhradu, viz Ceník služeb.

Bližší informace:

Průvodcovské a předčitatelské služby – veřejný závazek.