Pomůžeme:

  • S výběrem vhodné kompenzační pomůcky s asistivní technologií (např. digitální zvětšovací lupa, čtecí zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem, ozvučené mobilní telefony aj.).
  • s doporučením a žádostí o příspěvek na zvláštní pomůcku u úřadu práce.
  • s nácvikem obsluhy kompenzační pomůcky tak, aby sloužila potřebám uživatele (telefonování, psaní SMS, vyhledávání informací, čtení a editace dokumentů, digitální komunikace, práce s poznámkami, se zvukovými soubory, navigace apod.).
  • s dalším vzděláváním a dovednostmi k pracovnímu uplatnění a s orientací na trhu práce.

Pro koho:

Osoby se zrakovým postižením od 8 let.

Kde:

Pracoviště Hradec Králové.

Cena:

Služba je bezplatná.

Bližší informace:

Sociální rehabilitace pro zrakově postižené – veřejný závazek.