Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. je poskytovatelem ambulantních a terénních služeb pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany, kteří se ocitli v tíživé životní situaci následkem ztráty nebo poškození zraku.

Služby a aktivity TyfloCentra pomáhají získat nebo si prohloubit znalosti a dovednosti důležité pro překonávání obtíží spojených se zrakovým postižením. Přispívají tak k větší samostatnosti a menší závislosti na pomoci druhých.

Poslání

služeb je pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům Královéhradeckého kraje dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života.

Cílem

služeb je motivovat občany s těžkým zrakovým postižením k samostatnému životu, poskytovat jim informace, psychologickou podporu, odbornou i praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů, zejména při zvládání obtížných životních situací.

Principy našich služeb:

  • samostatné rozhodování
  • rovnost
  • nezávislost“

Informace pro zájemce

Informace pro zájemce o sociální služby…