Směr od nástupišť k východům z budovy

Na královéhradeckém hlavním nádraží se nacházejí čtyři nástupiště. První u nádražní budovy, první prodloužené, druhé a třetí ostrovní nástupiště. Po výstupu z vlaku pokračujte na nástupišti ke vstupu do podchodu. V orientaci ke vstupu do podchodu můžete využít hlasový majáček, který je umístěný nad schodištěm. Ten Vám také poskytne informace, které Vás navedou do odbavovací haly. Znění frází těchto majáčků je uvedené na webových stránkách Královéhradeckého TyfloCentra. Z nástupiště lze vstoupit do odjezdového nebo příjezdového podchodu. Každý z nich je samostatně vedený po schodišti do haly. V hale se naproti výstupům z podchodů nacházejí asi po dvaceti metrech východy z budovy („A“ nebo „B“). Od nich dále pokračujete na zastávku MHD (viz níže).

V odbavovací hale Vám můžou pomoci v orientaci a též k identifikování jednotlivých podchodů i východů akustické a hlasové majáčky:

nad schodištěm do odjezdového podchodu v odbavovací hale je umístěný digitální hlasový majáček se dvěma informačními frázemi. Tento majáček je též osazený nad „A“ východem zvenku;

nad schodištěm do příjezdového podchodu v odbavovací hale je umístěný akustický orientační majáček s trylkem typu „BRLM“. Tento majáček s trylkem typu „I-Á“ je též osazený nad „B“ východem zevnitř.

Další možnou variantou po výstupu z vlaku na prvním a prvním prodlouženým nástupišti je využití přímého vstupu do haly. Lze do ní vstoupit dvěma vstupy. Ty se v hale nacházejí podél vystupů z odjezdového a příjezdového podchodu. Od výstupů se dále dostanete k východům z budovy (viz výše).

Směr od nádražní budovy na zastávku MHD

Stanoviště „A“

Zastávka Hlavní nádraží MHD – stanoviště „A“ se nachází v ulici S. K. Neumanna před supermarketem DUHA.

na stanovišti „A“ zastavují autobusové linky č. 12 (směr Slezské Předměstí i Vertex), 16 (směr Roudnička), 53N (noční linka)a trolejbusová linka č. 3 (směr Slezské Předměstí).

Po výstupu z haly nádražní budovy:

od východu „A“ zahnete doprava a pokračujete podél ní k poště, která se nachází přibližně 30 metrů před Vámi;

od východu „B“ zahnete rovněž vpravo a pokračujete k ní ve stejném směru asi 10 metrů.

V orientaci Vám může pomoci hlasový majáček, umístěný nad vstupem do pošty. U ní se otočíte doleva a pokračujte rovně asi 10 metrů k přechodu přes Zamenhofovu ulici. V nalezení přechodu i kraje chodníku Vám pomohou signální a varovné pásy umístěné po obou stranách ulice. Přechod je dlouhý asi 3 metry a auta zde mohou přijíždět pouze z pravé strany. Za přechodem pokračujete rovně asi 35 metrů podél vodící linie (hmatného pásu na cyklistické stezce) ke kraji chodníku, který tvoří rozhraní s vozovkou v Puškinově ulici. Vodící linie je po Vaší levé ruce. Po pravé ruce máte zděný blok s obchody. U kraje chodníku se otočte doprava a pokračujte asi 3 metry ke stěně domu. Podél ní po pravé ruce pokračujete 3 metry k plechovému kontejneru. U něj se otočte doleva k vozovce. Je zde přechod přes Puškinovu ulici dlouhý asi 6 metrů. Ulice je obousměrná. V nalezení přechodu i kraje chodníku Vám pomohou signální a varovné pásy umístěné po obou stranách ulice. Za přechodem je roh domu. ten je zakulacený a je zde vstup do lahůdek. Po Vaší pravé ruce pokračujte podél něj za jeho konturu. V tuto chvíli jste již na začátku ulice S.K. Neumanna. Ta je obousměrná a vozidla projíždějí po Vaší levé ruce. Dále pokračujete rovně asi 25 metrů ke stanovišti „A“. Stanoviště „A“ se nachází před Supermarketem DUHA. Od stěny domu Vás k označníku zastávky navede signální pás. Celková vzdálenost od nádraží ke stanovišti „A“ je přibližně 100 metrů.

Stanoviště „C“ až „H“

Zastávka Hlavní nádraží MHD – stanoviště „C“ až „H“ se nachází na Riegrově náměstí asi 20 metrů před nádražní budovou. Na zastávce MHD jsou rozmístěny stanoviště „C“ až „H“ na třech souběžných nástupních plochách propojených přechodem. Nejblíže k nádražní budově je zprava od přechodu stanoviště „C“ a zleva stanoviště „D“. Ve středu ploch je zprava od přechodu stanoviště „E“ a zleva stanoviště „F“. Nejdále od budovy je zprava od přechodu stanoviště „H“ a zleva stanoviště „G“. Na každém nástupišti v místě přechodu je umístěný hlasový majáček. Majáček Vám poskytne informace, které Vás navedou na příslušné stanoviště. Znění frází těchto majáčků je uvedené na webových stránkách Královéhradeckého TyfloCentra. Vzdálenosti mezi jednotlivými nástupišti jsou asi 10 metrů. Na vozovce mezi nástupišti „C“ a „D“ a „E“ a „F“ přijíždějí spoje MHD pouze zleva. Na vozovce mezi stanovišti „E“ a „F“ a „G“ a „H“ přijíždějí spoje MHD z obou stran. Kromě hlasových majáčků můžete k orientaci využít umělých vodících linií ve formě vodících drážek. Ty vyznačují cestu k přechodu ve středu stanovišť a k označníkům zastávek. tuto linii najdete po výstupu z haly nádražní budovy vpravo asi 5 metrů od východu „A“. Od východu „B“ se nachází vlevo asi po dvaceti metrech. Vodící linie vede od stěny budovy k přechodu ve středu stanoviště „C“ a „D“. V tomto místě na ni zprava i zleva navazují linie, které Vás navedou k označníkům jednotlivých zastávek. Linie vlevo vede před označník zastávky asi 5 metrů. Linie vpravo vede přibližně 8 metrů ke dvěma přístřeškům zastávky. Podél nich pokračujete až na konec, kde si opět najdete vodící linii, která Vás navede k označníku zastávky. Celková vzdálenost linie vedoucí vpravo k označníku zastávky je asi 24 metrů, včetně jejího přerušení. Vedení vodících linií je totožné i na stanovišti „E“ a „F“. U stanoviště „G“ a „H“ je v opačných směrech. Od vodících linií Vás k označníkům zastávek navedou signální pásy.

Ze stanoviště „C“ až „H“ odjíždějí tyto spoje MHD:

na stanovišti „C“ zastavují autobusové linky č. 5, 9, 11, 11R, 15, 17, 52N a trolejbusová linka č. 2 a 5;

na stanovišti „D“ zastavují autobusové linky č. 10, 13, 24, 24R, 28 a 51N. a trolejbusová linka č. 1 a 7;

na stanovišti „E“ zastavují autobusové linky č. 19, 22 a 26;

na stanovišti „F“ zastavuje mimořádná doprava;

na stanovišti „G“ zastavují autobusové linky č. 5, 9, 11, 15, 17, 19, 22, 26 a 51N a trolejbusová linka č. 2 a 6;

na stanovišti „H“ zastavují autobusové linky č. 10, 13, 24, 24R, 28 a 52N a trolejbusová linka č. 1 a 7;

ze stanoviště „G“ i „H“ jedou všechny linky na Terminál hromadné dopravy.

Stanoviště „B“

Zastávka Hlavní nádraží MHD – stanoviště „B“ se nachází v ulici S. K. Neumanna před hotelem Černigov.

na stanovišti „B“ zastavují autobusové linky č. 12 (směr Tesco Březhrad i Březhrad), 16 (směr Kozlovka i Stěžery), 24 a 28 (obě linky směr ZVU), 54N (noční linka) a trolejbusová linka č. 3 (směr Albert HM i Plačice).

Ke stanovišti „B“ pokračujte od označníku zastávky stanoviště „H“. Trasa ke stanovišti „H“ je popsána výše. Pokračujte od něj podél vodící linie (vodící drážky) ke dvěma přístřeškům zastávky. Podél jejich zadních stěn pokračujete až na konec, kde si opět najdete vodící linii, která Vás navede po patnácti metrech k označníku zastávky stanoviště „B“. U označníků zastávek jsou situované signální pásy. Celková vzdálenost od nádraží ke stanovišti „B“ je přibližně 80 metrů.

zpracoval: Mgr. Jarmil Moláček

konzultant: Mgr. Daniela Morávková

ke dni: 15.03.2010