1. Provoz MHD

Nové zastávky MHD „Hlavní nádraží“ na Riegrově náměstí (před hlavním nádražím ČD) jsou již v provozu.

Zastávky MHD v Puškinově ulici (ke Koruně) jsou trvale zrušeny.

2. Popis objektu

Terminál hromadné dopravy (THD) se nachází cca 200 m severně od hlavního nádraží (po výstupu z haly hlavního nádraží vlevo). Vlastní objekt terminálu hromadné dopravy představují dvě samostatné odbavovací haly pro cestující MHD a pro cestující regionální a dálkovou autobusovou dopravou (DD). Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepené budovy, půdorysného rozměru cca 48 x 12,5 m. Objekt je tvořen nástupišti A–J, přičemž nástupiště A–D patří MHD a nástupiště E–J spojům DD. Nástupní a výstupní plochy terminálu jsou zastřešeny lehkou membránovou konstrukcí.

3. Budova MHD

Budova MHD má pro veřejnost určené 3 bezbariérové vchody se samootevíracími dveřmi. Hlavní vchod, nad kterým je umístěn orientační hlasový majáček (obsahuje informace ve dvou frázích) se z čelního pohledu na objekt THD nachází vlevo (budova blíže k hlavnímu nádraží ČD). Zbývající dva vchody (z čelního pohledu na budovu MHD) jsou postranní:

  • vchod z levé strany budovy (výstupní plocha MHD),
  • vchod z pravé strany budovy (nástupní plocha MHD).

V přízemí v odbavovací hale se nachází informační centrum cca 20 m v přímém směru od hlavních dveří, můžete využít drážek umělé vodící linie. Infocentrum nabízí možnost prodeje jízdenek na MHD a získání informací týkajících se MHD v Hradci Králové.

Zrakově postiženým cestujícím poskytuje asistenta na orientaci v prostorách THD. Doba provozu je kromě víkendu od 06:30 do 18:00 hodin. Půdorys infocentra je kulatý (průměr cca 4 m).

Směr na nástupní plochu MHD dveřmi (vpravo). Ke dveřím půjdete od pultu infocentra (z čelního pohledu od hlavních dveří) vpravo cca 6 m.

Dámské toalety vpravo cca 5 m ze směru od dveří (vpravo).

Směr na výstupní plochu MHD dveřmi (vlevo). Ke dveřím půjdete od pultu infocentra (z čelního pohledu od hlavních dveří) vlevo cca 6 m.

Pánské toalety vlevo cca 5 m ze směru od dveří (vlevo).

Místa k sezení jsou v interiéru haly rozmístěna v prostoru kolem pravé a levé stěny.

Provozovna rychlého občerstvení se nachází za infocentrem. Půjdete od pultu infocentra (z čelního pohledu od hlavních dveří) vlevo nebo vpravo kolem vnějšího půdorysu infocentra. Od pultu přímo cca 1,5 m je provozovna, kterou tvoří barový pult se šesti barovými židlemi.

V prvním patře je umístěna pizzerie s možností posezení. Přístupná je jednak pevnými schodišti a jednak hydraulickým výtahem.

Směr od dveří (vlevo) k výtahu a točitému schodišti (vlevo). Půjdete vpravo cca 1,5 m (kolem madla vpravo), otočte se vlevo a po půl metru dveře výtahu (přivolávací tlačítko vpravo). Vpravo od výtahu točité schodiště, (madlo zábradlí vlevo). V 1. patře pizzerie.

Směr od dveří (vpravo) k točitému schodišti (vpravo). Půjdete vlevo cca 1,5 m (kolem madla vlevo) k tubusu ohraničující schodiště, obejděte zprava ke schodišti (madlo zábradlí vpravo). V 1. patře pizzerie.

Z hlediska uzavřené pizzerie bude interiér popsán po jejím otevření.

4. Budova DD

Budova DD má pro veřejnost určené 3 bezbariérové vchody se samootevíracími dveřmi. Hlavní vchod, nad kterým je umístěn orientační hlasový majáček (obsahuje informace ve dvou frázích) se z čelního pohledu na objekt THD nachází vpravo. Zbývající dva vchody (z čelního pohledu na budovu DD) jsou postranní:

  • vchod z levé strany budovy (výstupní a nástupní plocha DD),
  • vchod z pravé strany budovy (nástupní plocha DD).

V přízemí v odbavovací hale se nachází informační centrum cca 20 m v přímém směru od hlavních dveří, můžete využít drážek umělé vodící linie. Infocentrum podává informace a poskytuje služby související s linkovou, dálkovou a mezinárodní dopravou.

Zrakově postiženým cestujícím poskytuje asistenta na orientaci v prostorách THD. Doba provozu je kromě víkendu od 06:30 do 18:00 hodin. Půdorys infocentra je kulatý (průměr cca 4 m).

Směr na nástupní plochu DD dveřmi (vpravo). Ke dveřím půjdete od pultu infocentra (z čelního pohledu od hlavních dveří) vpravo cca 6 m.

Dámské toalety vpravo cca 5 m ze směru od dveří (vpravo).

Směr na výstupní a nástupní plochu DD dveřmi (vlevo). Ke dveřím půjdete od pultu infocentra (z čelního pohledu od hlavních dveří) vlevo cca 6 m.

Pánské toalety vlevo cca 5 m ze směru od dveří (vlevo).

Místa k sezení jsou v interiéru haly rozmístěna v prostoru kolem pravé a levé stěny.

Provozovna rychlého občerstvení a výtah se nachází za infocentrem. Půjdete od pultu infocentra (z čelního pohledu od hlavních dveří) vlevo nebo vpravo kolem vnějšího půdorysu infocentra ke dveřím výtahu (přivolávací tlačítko vpravo). Od výtahu přímo cca 1,5 m provozovna, kterou tvoří barový pult se šesti barovými židlemi.

V prvním a druhém patře je umístěna kavárna a restaurace s možností posezení. Přístupná je jednak pevnými schodišti a jednak hydraulickým výtahem. Výtah je umístěn v zadní části infocentra (viz výše).

4.1 Kavárna „Terminál“

Směr od dveří (vpravo) k točitému schodišti (vpravo): Půjdete vlevo cca1,5 m (kolem madla vlevo) k tubusu ohraničující schodiště, obejděte zprava ke schodišti (madlo zábradlí vpravo). V 1. patře kavárna. Od schodiště pokračujte v přímém směru cca 5 m (podél pravé stěny) ke stolu se židlemi, obejděte zleva a pokračujte ve směru cca 6 m k barovému pultu.

Směr od dveří (vlevo) k točitému schodišti (vlevo): Půjdete vpravo cca1,5 m (kolem madla vpravo), otočte se vlevo a po půl metru tubus ohraničující schodiště, obejděte zleva ke schodišti (madlo zábradlí vlevo). V 1. patře kavárna. Od schodiště pokračujte v přímém směru cca 5 m (podél levé stěny) ke stolu se židlemi, obejděte zprava a pokračujte ve směru cca 6 m k barovému pultu.

V kavárně je 8 stolů se židlemi. V přímém směru od barového pultu po cca 6 m výtah. V prostoru jsou rozmístěny 4 stoly se židlemi. Od barového pultu je jednak po pravé a jednak po levé straně točité schodiště (viz výše) a 2 stoly se židlemi.

Toalety se nachází v odbavovací hale (viz výše) nebo v restauraci (viz níže).

4.2 Restaurace „Terminál“

Směr od dveří (vlevo) k točitému schodišti (vlevo) – viz výše:

V 1. patře od schodiště (madlo zábradlí vlevo) pokračujte ve směru podél pravé stěny cca 3 m ke schodišti (madlo zábradlí vpravo). Ve 2. patře restaurace. Od schodiště přijdete jednak přímo po cca 3 m k barovému pultu a jednak ve směru vpravo ke stolu se židlemi.

Směr od dveří (vpravo) k točitému schodišti (vpravo) – viz výše:

V 1. patře od schodiště (madlo zábradlí vpravo) pokračujte ve směru podél levé stěny cca 3 m ke schodišti (madlo zábradlí vlevo). Ve 2. patře restaurace. Od schodiště přijdete jednak přímo po cca 3 m k barovému pultu a jednak ve směru vlevo ke stolu se židlemi.

V restauraci je 8 stolů se židlemi. 6 stolů se židlemi je uspořádáno v půlkruhu kolem výtahu, který se nachází cca 6 m v přímém směru od barového pultu. Od barového pultu je jednak po pravé a jednak po levé straně točité schodiště (viz výše) a jeden stůl se židlemi.

Z čelního pohledu k barovému pultu se nachází pánské a dámské toalety po jeho levé straně. První zprava se nachází dveře na pánskou toaletu a druhé zprava na dámskou toaletu.

provozní doba restaurace a kavárny „Terminál“:

  • Po až Pá 8:00 až 20:00 hod.;
  • So a Ne 11:00 až 18:00 hod. 

zpracoval: Mgr. Jarmil Moláček

ke dni: 24.09.2008

aktualizováno ke dni: 06.01.2009