Dopravní plocha THD

Dopravní plochu terminálu hromadné dopravy (THD) tvoří 6 nástupních ostrůvků propojených pomocí přechodů pro chodce.

Nástupní ostrůvky jsou souběžně uspořádány po obou stranách každé dopravní budovy.

Z čelního pohledu na objekt THD jsou nástupní ostrůvky uspořádány:

1x po levé straně budovy MHD,

2x po pravé straně budovy DD,

3x mezi oběma budovami (vzdálenými od sebe cca 40 m).

Zastávky (viz níže) jsou umístěny jednak na nástupních ostrůvcích a jednak na nástupišti po obou bočních stranách každé dopravní budovy.

Dopravní plocha MHD

Výstupní plocha MHD

K výstupu ze spojů linek MHD je vyhrazena zastávka (A a A1) na výstupním ostrůvku a zastávka (B1 a B2) na výstupní ploše (u boční stěny budovy MHD).

Směr k hlavnímu vchodu budovy MHD

Na zastávce (A a A1) se při výstupu ze spojů linek MHD otočte vpravo a pokračujte ve směru po výstupním ostrůvku k přechodu (vlevo). Je zřízen signální a varovný pás. Přejděte na pěší komunikaci (varovný a signální pás). Stejným směrem pokračujte cca 6 m k hlavnímu vchodu (po levé straně). Můžete využít drážek umělé vodící linie. Nad dveřmi do haly je umístěn orientační hlasový majáček, který můžete aktivovat vysílačkou VPN.

Na zastávce (B1 a B2) se při výstupu ze spojů linek MHD otočte vpravo a pokračujte ve směru (budova MHD po levé straně) k přechodu (vpravo). Je zřízen signální a varovný pás. K přechodu se otočte čelem vzad a ve směru pokračujte cca 6 m k hlavnímu vchodu (po levé straně). Můžete využít drážek umělé vodící linie. Nad dveřmi je umístěn orientační hlasový majáček, který můžete aktivovat vysílačkou VPN.

Nástupní plocha MHD

K nástupu do spojů linek MHD je vyhrazena zastávka (B1, C1 a C2) na nástupišti (u obou bočních stěn budovy MHD) a zastávka (D1 a D2) na nástupním ostrůvku.

Směr od hlavního vchodu budovy MHD

Na zastávku B1 (po pravé straně budova MHD) se od hlavního vchodu otočte vpravo a ve směru pokračujte cca 6 m k přechodu. Je zřízen signální a varovný pás. Před přechodem se otočte vpravo a ve směru pokračujte cca 25 m na zastávku B1. Určená je jednak k výstupu ze spojů linek MHD a jednak k nástupu do autobusových linek MHD č. (15 a 19). Můžete využít drážek umělé vodící linie. Na začátku a na konci nástupiště je na sloupku umístěna elektronická informační tabule s aktuálními údaji o nejbližších dopravních směrech.

Na zastávku (C1 a C2) u budovy MHD (po levé straně) se od hlavního vchodu otočte vlevo a ve směru pokračujte cca 6 m k přechodu (signální a varovný pás). Před přechodem se otočte vlevo a po cca 2 m zastávka C1 určená pro trolejbusové linky MHD č. (2 a 6). Pokračujte ve stejném směru cca 15 m na zastávku C2 určenou pro autobusové linky MHD č. (5, 9, 11, 11R, 15, 17, 19, 22, 52n). Můžete využít drážek umělé vodící linie. Na začátku a na konci nástupiště je na sloupku umístěna elektronická informační tabule s aktuálními údaji o nejbližších dopravních směrech.

Na zastávku (D1 a D2) se od hlavního vchodu otočte vlevo a pokračujte ve směru cca 6 m k přechodu (signální a varovný pás). Přejděte přechod na nástupní ostrůvek (varovný a signální pás), otočte se vlevo a po cca 2 m zastávka D1 určená pro trolejbusové linky MHD č. (1 a 7). Stejným směrem pokračujte cca 15 m na zastávku D2 určenou pro autobusové linky MHD č. (10, 13, 24, 24R, 28, 51N). Můžete využít drážek umělé vodící linie. Na začátku a na konci nástupního ostrůvku je na sloupku umístěna elektronická informační tabule s aktuálními údaji o nejbližších dopravních směrech.

Směr od dveří (vlevo) budovy MHD

Od dveří (vlevo) je níže uveden směr k hlavnímu vchodu budovy MHD, odkud jsou výše popsány směry k jednotlivým zastávkám.

Ve směru k hlavnímu vchodu budovy MHD se od dveří (vlevo) otočte vlevo a pokračujte stejným směrem cca 15 m (budova MHD po levé straně) k přechodu (vpravo). Je zřízen signální a varovný pás. K přechodu se otočte čelem vzad a ve směru pokračujte cca 6 m k hlavnímu vchodu (po levé straně). Můžete využít drážek umělé vodící linie. Nad dveřmi do haly je umístěn orientační hlasový majáček, který můžete aktivovat vysílačkou VPN.

Směr od dveří (vpravo) budovy MHD

Od dveří (vpravo) je níže uveden směr k hlavnímu vchodu budovy MHD, odkud jsou výše popsány směry k jednotlivým zastávkám.

Ve směru k hlavnímu vchodu budovy MHD se od dveří (vpravo) otočte vpravo a pokračujte stejným směrem cca 15 m (budova MHD po pravé straně) k přechodu (vlevo). Je zřízen signální a varovný pás. K přechodu se otočte čelem vzad a ve směru pokračujte cca 6 m k hlavnímu vchodu (po pravé straně). Můžete využít drážek umělé vodící linie. Nad dveřmi do haly je umístěn orientační hlasový majáček, který můžete aktivovat vysílačkou VPN.

Směr od hlavního vchodu budovy MHD na hlavní nádraží ČD

Od hlavního vchodu budovy MHD se otočte vpravo a ve směru pokračujte cca 6 m k přechodu (signální a varovný pás), Ve směru přejděte 2 přechody propojené přes nástupní ostrůvek na pěší komunikaci. Signální pás je situován k přirozené vodící linii (obrubník trávníku). Otočte se vlevo a pokračujte ve směru obrubníku na hlavní nádraží ČD cca 150 m. Zpočátku se obrubník mírně stáčí vpravo, po cca 5 m pokračujte v přímém směru. Vzdálenost od hlavního vchodu budovy MHD k místu přirozené vodící linie (obrubník trávníku) je cca 20 m.

Dopravní plocha DD

Výstupní plocha DD

K výstupu z autobusových linek DD je vyhrazena zastávka G1 na výstupní ploše (u boční stěny budovy DD).

Směr k hlavnímu vchodu budovy DD

Na příjezdové zastávce G1 se při výstupu z autobusových linek DD otočte vpravo a pokračujte ve směru (budova DD po levé straně) k přechodu (vpravo). Je zřízen signální a varovný pás. K přechodu se otočte čelem vzad a ve směru pokračujte cca 6 m k hlavnímu vchodu (po levé straně). Můžete využít drážek umělé vodící linie. Nad dveřmi je umístěn orientační hlasový majáček, který můžete aktivovat vysílačkou VPN.

Nástupní plocha DD

K nástupu do autobusových linek DD je vyhrazena zastávka (H1, H2 a H3) na nástupišti (u boční stěny budovy DD) a zastávka E1, E2, E3, F1, F2, F3, I1, I2, I3, J1, J2 a J3) na nástupních ostrůvcích.

Směr od hlavního vchodu budovy DD

Na zastávku (F1, F2 a F3) se od hlavního vchodu otočte vpravo a ve směru pokračujte cca 6 m k přechodu (signální a varovný pás). Přejděte přechod cca 13 m na nástupní ostrůvek (zastávka F1, F2 a F3). Uprostřed přechodu je zřízen 2x varovný pás, vzdálený od sebe půl metru. Na nástupním ostrůvku (varovný a signální pás) se Otočte vpravo a po cca 2 m zastávka F1 (Skalice, Černilov, České Meziříčí). Ve směru pokračujte cca 12 m na zastávku F2 (Třebechovice pod Orebem). Stejným směrem po cca 12 m zastávka F3 (mimořádná nebo zájezdová doprava). Můžete využít drážek umělé vodící linie. Na začátku a na konci nástupního ostrůvku je na sloupku umístěna elektronická informační tabule s aktuálními údaji o nejbližších dopravních směrech.

Na zastávku (E1, E2 a E3) se od hlavního vchodu otočte vpravo a stejným směrem pokračujte cca 6 m k přechodu (signální a varovný pás). Přejděte 2 přechody na nástupní ostrůvek, otočte se vpravo a po cca 2 m zastávka E1 (Nechanice, Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou). Ve směru pokračujte cca 12 m na zastávku E2 (Nechanice, Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou, Rohoznice). Stejným směrem po cca 12 m zastávka E3 (Praskačka, Lázně Bohdaneč, Pardubice, Holice). Uprostřed prvního přechodu je zřízen 2x varovný pás, vzdálený od sebe půl metru. Mezi dvěma přechody je nástupní ostrůvek (zastávka F1, F2 a F3). Na nástupních ostrůvcích je zřízen varovný a signální pás. Můžete využít drážek umělé vodící linie. Na začátku a na konci nástupního ostrůvku je na sloupku umístěna elektronická informační tabule s aktuálními údaji o nejbližších dopravních směrech.

Na zastávku (H1, H2 a H3) u budovy DD (po levé straně) se od hlavního vchodu otočte vlevo a stejným směrem pokračujte cca 6 m k přechodu (signální a varovný pás). Před přechodem se otočte vlevo a po cca 2 m zastávka H1 (Praha). Ve směru pokračujte cca 12 m na zastávku H2 (Praha). Stejným směrem po cca 12 m zastávka H3 (mezinárodní linky). Můžete využít drážek umělé vodící linie. Na začátku a na konci nástupiště je na sloupku umístěna elektronická informační tabule s aktuálními údaji o nejbližších dopravních směrech.

Na zastávku (I1, I2 a I3) se od hlavního vchodu otočte vlevo a stejným směrem pokračujte cca 6 m k přechodu (signální a varovný pás). Přejděte na nástupní ostrůvek. Je zřízen varovný a signální pás. Otočte se vlevo a po cca 2 m zastávka I1 (Vysočina, Jihočeský kraj; přes Pardubice a Chrudim). Ve směru pokračujte cca 12 m na zastávku I2 (Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Trutnov). Stejným směrem po cca 12 m zastávka I3 (Orlické hory, Jeseníky; přes Žamberk). Můžete využít drážek umělé vodící linie. Na začátku a na konci nástupního ostrůvku je na sloupku umístěna elektronická informační tabule s aktuálními údaji o nejbližších dopravních směrech.

Na zastávku (J1, J2 a J3) se od hlavního vchodu otočte vlevo a stejným směrem pokračujte cca 6 m k přechodu (signální a varovný pás). Ve směru přejděte dva přechody na nástupní ostrůvek, otočte se vlevo a po cca 2 m zastávka J1 (Trutnovsko, Náchodsko). Ve směru pokračujte cca 12 m na zastávku J2 (Hořice, Cerekvice nad Bystřicí, Velichovky, Jaroměř). Stejným směrem po cca 12 m zastávka J3 (Turnov, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou). Můžete využít drážek umělé vodící linie. Mezi dvěma přechody je nástupní ostrůvek (zastávka I1, I2 a I3). Na nástupních ostrůvcích jsou zřízeny varovné a signální pásy. Na začátku a na konci nástupního ostrůvku je na sloupku umístěna elektronická informační tabule s aktuálními údaji o nejbližších dopravních směrech.

Směr od dveří (vpravo) budovy DD

Od dveří (vpravo) je níže uveden směr k hlavnímu vchodu budovy DD, odkud jsou výše popsány směry k jednotlivým zastávkám.

Ve směru k hlavnímu vchodu budovy DD se od dveří (vpravo) otočte vpravo a pokračujte stejným směrem cca 15 m (budova DD po pravé straně) k přechodu (vlevo). Je zřízen signální a varovný pás. K přechodu se otočte čelem vzad a ve směru pokračujte cca 6 m k hlavnímu vchodu (po pravé straně). Můžete využít drážek umělé vodící linie. Nad dveřmi do haly je umístěn orientační hlasový majáček, který můžete aktivovat vysílačkou VPN.

Směr od dveří (vlevo) budovy DD

Od dveří (vlevo) je níže uveden směr k hlavnímu vchodu budovy DD, odkud jsou výše popsány směry k jednotlivým zastávkám.

Ve směru k hlavnímu vchodu budovy DD se od dveří (vlevo) otočte vlevo a pokračujte stejným směrem cca 15 m (budova DD po levé straně) k přechodu (vpravo). Je zřízen signální a varovný pás. K přechodu se otočte čelem vzad a ve směru pokračujte cca 6 m k hlavnímu vchodu (po levé straně). Můžete využít drážek umělé vodící linie. Nad dveřmi do haly je umístěn orientační hlasový majáček, který můžete aktivovat vysílačkou VPN.

Směr od hlavního vchodu budovy DD k hlavnímu vchodu budovy MHD

Od hlavního vchodu budovy DD se otočte vpravo a stejným směrem pokračujte cca 6 m k přechodu (signální a varovný pás). Ve směru přejděte 4 přechody propojené přes nástupní ostrůvky na pěší komunikaci (varovný a signální pás). Stejným směrem pokračujte cca 6 m k hlavnímu vchodu budovy MHD (po pravé straně). Můžete využít drážek umělé vodící linie. Nad dveřmi do haly je umístěn orientační hlasový majáček, který můžete aktivovat vysílačkou VPN. Na nástupních ostrůvcích jsou zřízeny varovné a signální pásy. Vzdálenost od hlavního vchodu budovy DD k hlavnímu vchodu budovy MHD je cca 45 m.

zpracoval: Mgr. Jarmil Moláček

ke dni: 10.11.2008