Trasa zastávka Průmyslová škola – TyfloCentrum

Zastávka spojů MHD Průmyslová škola se nachází v ulici Pospíšilova.

Zastavují tu autobusové linky č. 12, 14, 23, 27 a trolejbusová linka č. 6.

Pokud přijedete ve směru od zastávky Slezské Předměstí – Cihelna, dáte se při výstupu ze spoje MHD doprava – zpět proti směru příjezdu.

Po pravé ruce projíždějí automobily na obousměrné komunikaci. Po levé ruce půjdete podél novinového stánku a obrubníku (ohraničuje trávník) směrem k přechodu s akustickou signalizací (klapátka). Přibližná vzdálenost od výstupu spoje MHD (dveře u řidiče) k přechodu je 23 metrů.

Pokud přijedete ve směru od zastávky Hlavní nádraží nebo Magistrát města, dáte se při výstupu ze spoje MHD doleva – ve směru příjezdu.

Automobily tedy v tomto případě máte po levé ruce, zeď domu po pravé a míříte k přechodu s akustickou signalizací (po levé ruce). Na sloupku akustické signalizace stlačením tlačítka aktivujete signál „zelená – volno“. Přejděte na druhou stranu Pospíšilovy ulice. V nalezení přechodu i kraje chodníku Vám pomohou signální a varovné pásy umístěné po obou stranách ulice. Přibližná vzdálenost od výstupu spoje MHD (dveře u řidiče) na druhou stranu ulice je 30 metrů. Dále se otočte vpravo a dostanete se do stejné pozice, jako v předchozím případě – obrubník trávníku máte po levé ruce, projíždějící automobily po pravé a pokračujte dál ve směru podél obrubníku.

V místě, kde obrubník odbočuje doleva vede ulice Bratří Čapků. Tu přejdete napříč. V těchto místech je vyznačen přechod pro chodce přes jednosměrnou komunikaci. Auta mohou přijíždět pouze zprava. V nalezení přechodu i kraje chodníku Vám pomohou signální a varovné pásy umístěné po obou stranách ulice. Za přechodem pokračujete rovně podél poštovní budovy (po levé ruce) a poté směřujte mírně doleva k podezdívce plotu. Dále kolem ní a zděného domu pokračujete v přímém směru. Jakmile tento zděný dům skončí, směrem doleva vede další boční ulice – Okružní. Opět ji přejdete stále v přímém směru. V těchto místech je vyznačen přechod pro chodce přes obousměrnou komunikaci. V nalezení přechodu i kraje chodníku Vám pomohou signální a varovné pásy umístěné po obou stranách ulice. Za přechodem pokračujete dál ve stejném směru k obrubníku trávníku, ke kterému směřuje signální pás. Přibližná vzdálenost od akustické signalizace k obrubníku v Okružní ulici je 80 metrů. Dále se otočte doleva a po pravé ruce pokračujte podél obrubníku a zděného domu. Ve druhém vchodě se nachází TyfloCentrum a oblastní odbočka SONS.

Nad vstupem do budovy je umístěn orientační hlasový majáček, který můžete aktivovat VPN.

Panel se zvonky se nachází po levé straně dveří. Použijte první tlačítko vlevo nebo vpravo zespodu.

Za vstupními dveřmi vyjdete osm schodů a poté po dvou metrech se nacházejí dvoukřídlé lítačky. Za nimi jsou po obou stranách dveře do TyfloCentra a oblastní odbočky SONS. Vlevo se nacházejí učebny a ředitelka. Vpravo se nachází poradna a klubovna.

Celková vzdálenost trasy od spojů MHD je přibližně 130 metrů.

Zpracoval: Mgr. Jarmil Moláček

ke dni: 18.6.2008

Aktualizováno ke dni: 26.04.2010