Dovolujeme si vás informovat o změně ceníku za poskytované Průvodcovské a předčitatelské služby, v souvislosti s novelou tzv. „úhradové vyhlášky“.

Není to apríl, skutečně po letech od 1. dubna 2023 zvyšujeme cenu za Průvodcovské a předčitatelské služby. Není to však o mnoho, nechceme jít na maximální cenu, kterou nám vyhláška umožňuje.

Bude to nyní takto: pro uživatele, kteří službu čerpají méně než 80 h měsíčně, bude cena místo dosavadních 120 Kč za hodinu nově: 140 Kč za h.

Pro uživatele, kteří by čerpali více než 80 h měsíčně, zůstane cena na původní výši: 120 Kč za h.

Ostatní podmínky služby se nezmění.

Proto vy, kteří s námi máte smlouvu o využívání této služby, budete individuálně osloveni klíčovou pracovnicí, seznámeni s touto skutečností a budete podepisovat dodatek smlouvy.

Nový ceník od dubna najdete i na našich webových stránkách.

Věřím, že chápete nutnost zvýšit cenu za naše služby (i nám se zvyšují provozní náklady), ale také doufáme, že budete i přesto využívat naše služby podle potřeby tak, aby vám pomáhaly!  

Dagmar Balcarová