Milan Pešák
Milan Pešák

S velkým smutkem se s Vámi, milí čtenáři, chci podělit o zprávu, která zaskočila každého, ke komu se dostala:
Ve středu 22. března nás v necelých 60 letech navždy opustil náš zakladatel, přítel a spolupracovník, pan PhDr. Milan Pešák.

Milan Pešák byl mezi zrakově postiženými nesmírně známý, nejen jako první prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zakladatel krajských TyfloCenter a spolutvůrce koncepce služeb a spolkových aktivit pro zrakově postižené. Sám nevidomý, dosáhl významných úspěchů i po svém odchodu z čela SONS: byl náměstkem primátora hl. města Prahy a senátorem Parlamentu ČR. Jako speciální pedagog přednášel na Univerzitě Karlově, v sociálních službách jako lektor vedl mnoho kurzů a dlouhodobě působil jako supervizor v různých typech sociálních služeb. V pozici terapeuta, po dlouholetém psychoterapeutickém výcviku, vedl individuální i skupinové terapie pro řadu zraněných duší. Coby pracovník Spektry v.d.n. se věnoval náročným kompenzačním pomůckám a objížděl s nimi celou republiku.

Tak bych mohla ještě pokračovat a stejně jsem určitě něco vynechala. V hradeckém TyfloCentru jsme se s Milanem potkávali pravidelně jako se supervizorem pracovního týmu, radili jsme se s ním v případě pochybností, problémů a záměrů. Uměl nesmlouvavě hájit svůj názor, ale byl ochoten dát stejný prostor i ostatním. Hájil možnost dělat chyby a snahu nést za ně následky. Byl vždy připraven podpořit nás v naší práci i individuálně v těžkostech, které život přináší. Také byl vždy ochoten účastnit se nějaké legrace, ve chvílích pohody se vzácně projevil i jako muzikant.

Měla jsem mimořádnou výsadu Milanova blízkého přátelství, možnost poznat, alespoň zčásti, jeho nesmlouvavý smysl pro čest, pravdu a „čich na lidi“. Podobně jako hrdina z jeho oblíbené knihy Jacka Schaefera „Muž se srdcem kovboje“, ctil dané slovo a přátelství. Soucítění a zdravý rozum bylo vždy víc než litera zákona. Humor byl tím, co pomůže, když už nic nepomáhá…

Svou lásku ke country hudbě, svou romantickou a poetickou stránku poodhalil ve své knize „Vypravěč písní“. Věnoval ji své milované ženě, láska k ní a k jeho rodině byla ve všem, co dělal.

Milane, Tvou nenahraditelnou osobnost budu už navždy postrádat. Pevně věřím, že v country nebi, v lukách zelených, se plní všechna přání!

Dagmar Balcarová