Trasa od autobusové zastávky Náchod Staré Město rozc. (směr spojů od autobusového nádraží Náchod) do TyfloCentra a oblastní odbočky SONS, Pražská 1759

Autobusová zastávka Náchod- Staré Město rozc. se nachází v ulici Pražská.

Spoje zde přijíždějí od autobusového nádraží Náchod a dále směřují do Hradce Králové, Pardubic, Deštného v Orl. horách, Rychnova nad Kněžnou, Dobrušky aj.

Po výstupu z autobusu se dejte podél signálního pásu rovně 1,5 metru, odbočte doprava o 90 stupňů a jděte podél umělé vodicí linie 12 metrů.

Po pravé ruce projíždějí vozidla na obousměrné komunikaci.

Dále v přímém směru pokračujte po levé ruce podél obrubníku lemujícímu trávník 12 metrů a rovně přejděte volný prostor 1,5 metru.

Poté jděte v přímém směru podél obrubníku lemujícímu trávník po levé ruce 19 metrů a rovně přejděte volný prostor 3 metry.

Stále pokračujte v přímém směru podél obrubníku lemujícímu trávník po levé ruce 20 metrů, rovně přejděte volný prostor 3 metry a znovu jděte v přímém směru podél obrubníku lemujícímu trávník po levé ruce 10 metrů k signálnímu pásu, který je situovaný k přechodu pro chodce přes obousměrnou vozovku v ul. Pražská. Podél něj se dejte doprava 1,5 metru a rovně přes stezku pro cyklisty 1,5 metru vyznačenou hmatným pásem. Poté přejděte přechody o délce 3 a 3 metry. Je zde střední dělící pás přechodu široký 2 metry.

Za přechodem se dejte rovně přes stezku pro cyklisty 1,5 metru vyznačenou hmatným pásem a poté ve stejném směru podél signálního pásu 2 metry ke zděné podezdívce.

Je zde místo, kde rozbočují trasy do TyfloCentra a od autobusové zastávky Náchod - Staré Město rozc. (směr spojů na autobusové nádraží Náchod).

K TyfloCentru pokračujte doleva podél zděné podezdívky po pravé ruce cca 11 metrů.

Po levé ruce projíždějí vozidla na obousměrné komunikaci.

Dále jděte v přímém směru podél obrubníku lemujícímu trávník po pravé ruce 7 metrů a rovně podél signálního pásu 5 metrů k varovnému pásu.

Přejděte 7 metrů širokou vedlejší obousměrnou vozovku a za ní se dejte rovně podél signálního pásu 3 metry ke zděné podezdívce. Pokračujte podél ní po pravé ruce v přímém směru cca 7 metrů. Podezdívka má vždy po dvou metrech výklenek, který obejdete zleva.

Dále jděte rovně podél umělé vodicí linie z drážek 4 metry a znovu podél zděné stěny s výklenky po pravé ruce v přímém směru cca 22 metrů.

Poté pokračujte rovně podél umělé vodicí linie z drážek 7 metrů a rovně podél zděné podezdívky po pravé ruce 2 metry, kde podél ní situuje signální pás k varovnému pásu.

Přejděte 6 metrů široký jednosměrný vjezd k parkovišti. Vozidla přijíždějí zleva. Za ním se dejte rovně podél signálního pásu 1,5 metru k obrubníku lemujícímu trávník. Je po vaší pravé ruce.

Podél něj pokračujte v přímém směru cca 25 metrů a rovně přejděte volný prostor 1,5 metru.

Znovu se dejte v přímém směru podél obrubníku lemujícímu trávník po pravé ruce 7 metrů. Poté obejděte zleva sloup a pokračujte rovně podél obrubníku po pravé ruce cca 23 metrů a rovně podél signálního pásu 1,5 metru k pásu varovnému.

Přejděte 3 metry široký jednosměrný výjezd z parkoviště. Vozidla přijíždějí zprava.

Za přechodem je pouze varovný pás, signální pás chybí.

Za ním se dejte po pravé ruce mírně doprava podél obrubníku lemujícímu trávník cca 16 metrů, kde nejprve zleva obejdete po jednom a půl metru přerostlou vegetaci/keře a poté po třinácti metrech přerostlé větve stromu (mohou zde být stojící auta u obrubníku, dbejte zde zvýšené opatrnosti).

Dále odbočte doprava o 90 stupňů a sestupte tři schody. Madlo máte po pravé ruce.

Za nimi se dejte rovně podél obrubníku lemujícímu trávník po pravé ruce 1,5 metru a rovně přejděte volný prostor 2,5 metru ke kiosku po levé ruce.

V tomto místě můžete použít vysílačku (VPN) a aktivovat hlasový majáček umístěný nad vstupními dveřmi do budovy Na Hamrech.

Za kioskem znovu přejděte mírně doleva 1,5 metru ke květníku po pravé ruce.

Nacházejí se zde v jedné řadě 3 květníky. Každý o délce jednoho metru a mezi nimi je metrová vzdálenost.

Dejte se v přímém směru podél nich a poté přejděte rovně volný prostor 4 metry k dalšímu květníku po levé ruce.

Za ním odbočte doleva o 90 stupňů a s pomocí bílé hole dohledejte před vámi po třech metrech vstupní dveře do budovy Na Hamrech, Pražská 1759.

V prvním podlaží se nacházejí střediska TyfloCentrum a oblastní odbočka SONS Náchod.

Ke střediskům projděte vstupními dveřmi s pravým křídlem otevíraným ven do vestibulu budovy.

Za nimi vyjdete nejprve deset schodů a poté ve stejném směru po dvou metrech 12 schodů. Madlo schodiště máte po pravé ruce.

Za schodištěm odbočte podél stěny o 180 stupňů doprava a dejte se podél ní rovně 3 metry. Dále obejděte zleva výklenek a odbočte o 90 stupňů doleva.

Přejděte napříč chodbu v délce tří metrů.

Poté pokračujte rovně podél stěny po levé ruce 23 metrů, kde míjíte troje dveře, čtvrté vedou do TyfloCentra a SONS.

Přibližná vzdálenost od autobusové zastávky do budovy Na Hamrech je cca 270 metrů.

Provozní doba TyfloCentra je každou středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Provozní doba oblastní odbočky SONS je každé pondělí od 8 do 12 hodin.

Trasa od autobusové zastávky Náchod Staré Město rozc. (směr spojů do autobusového nádraží Náchod) do TyfloCentra a oblastní odbočky SONS, Pražská 1759

Autobusová zastávka Náchod - Staré Město rozc. se nachází v ulici Pražská.

Spoje zde přijíždějí od Hradce Králové, Pardubic, Deštného v Orl. horách, Rychnova nad Kněžnou, Dobrušky aj. a dále směřují na autobusové nádraží Náchod.

Po výstupu z autobusu se dejte podél signálního pásu rovně 3 metry, odbočíte doleva o 90 stupňů a s pomocí bílé hole dohledejte po vaší pravé ruce obrubník lemující trávník. Po levé ruce projíždějí vozidla na obousměrné komunikaci.

Pokračujte rovně podél obrubníku cca 22 metrů k signálnímu pásu.

Podél něj se dejte doleva 1 metr, dále rozbočuje doprava 3 metry a poté mírně doprava 4 metry k varovnému pásu (chodník se směrem od signálního pásu snižuje).

Přejděte 7 metrů širokou vedlejší obousměrnou vozovku a za ní se dejte podél signálního pásu rovně 1 metr ke stěně budovy. Podél ní pokračujte doleva po pravé ruce 8 metrů a rovně podél vjezdové brány 4 metry.

Dále jděte podél zděné podezdívky po pravé ruce v přímém směru 8 metrů. Poté obejděte zleva sloup a dejte se stále podél zděné podezdívky, která mírně odbočuje doprava cca 42 metrů k signálnímu pásu, jenž je situovaný podél ní 1 metr k pásu varovnému.

Přejděte v přímém směru 5 metrů široký vjezd. Za ním pokračujte rovně podél zděné podezdívky po pravé ruce cca 35 metrů, podél sníženého obrubníku v přímém směru 4 metry a rovně podél zděné podezdívky 25 metrů.

Poté obejděte zleva sloup a za ním se dejte stále rovně podél zděné podezdívky po pravé ruce 4 metry k signálnímu pásu, který je situovaný doleva k přechodu přes obousměrnou vozovku v ul. Pražská.

Je zde místo, kde rozbočují trasy do TyfloCentra a od autobusové zastávky Náchod - Staré Město rozc. (směr spojů od autobusového nádraží Náchod).

K TyfloCentru pokračujte od signálního pásu rovně podél zděné podezdívky po pravé ruce cca 11 metrů.

Po levé ruce projíždějí vozidla na obousměrné komunikaci.

Dále jděte v přímém směru podél obrubníku lemujícímu trávník po pravé ruce 7 metrů a rovně podél signálního pásu 5 metrů k varovnému pásu.

Přejděte 7 metrů širokou vedlejší obousměrnou vozovku a za ní se dejte rovně podél signálního pásu 3 metry ke zděné podezdívce. Pokračujte podél ní po pravé ruce v přímém směru cca 7 metrů. Podezdívka má vždy po dvou metrech výklenek, který obejdete zleva.

Dále jděte rovně podél umělé vodicí linie z drážek 4 metry a znovu podél zděné stěny s výklenky po pravé ruce v přímém směru cca 22 metrů.

Poté pokračujte rovně podél umělé vodicí linie z drážek 7 metrů a rovně podél zděné podezdívky po pravé ruce 2 metry, kde podél ní situuje signální pás k varovnému pásu.

Přejděte 6 metrů široký jednosměrný vjezd k parkovišti. Vozidla přijíždějí zleva. Za ním se dejte rovně podél signálního pásu 1,5 metru k obrubníku lemujícímu trávník. Je po vaší pravé ruce.

Podél něj pokračujte v přímém směru cca 25 metrů a rovně přejděte volný prostor 1,5 metru.

Znovu se dejte v přímém směru podél obrubníku lemujícímu trávník po pravé ruce 7 metrů. Poté obejděte zleva sloup a pokračujte rovně podél obrubníku po pravé ruce cca 23 metrů a rovně podél signálního pásu 1,5 metru k pásu varovnému.

Přejděte 3 metry široký jednosměrný výjezd z parkoviště. Vozidla přijíždějí zprava.

Za přechodem je pouze varovný pás, signální pás chybí.

Za ním se dejte po pravé ruce mírně doprava podél obrubníku lemujícímu trávník cca 16 metrů, kde nejprve zleva obejdete po jednom a půl metru přerostlou vegetaci/keře a poté po třinácti metrech přerostlé větve stromu (mohou zde být stojící auta u obrubníku, dbejte zde zvýšené opatrnosti).

Dále odbočte doprava o 90 stupňů a sestupte tři schody. Madlo máte po pravé ruce.

Za nimi se dejte rovně podél obrubníku lemujícímu trávník po pravé ruce 1,5 metru a rovně přejděte volný prostor 2,5 metru ke kiosku po levé ruce.

V tomto místě můžete použít vysílačku (VPN) a aktivovat hlasový majáček umístěný nad vstupními dveřmi do budovy Na Hamrech.

Za kioskem znovu přejděte mírně doleva 1,5 metru ke květníku po pravé ruce.

Nacházejí se zde v jedné řadě 3 květníky. Každý o délce jednoho metru a mezi nimi je metrová vzdálenost.

Dejte se v přímém směru podél nich a poté přejděte rovně volný prostor 4 metry k dalšímu květníku po levé ruce.

Za ním odbočte doleva o 90 stupňů a s pomocí bílé hole dohledejte před vámi po třech metrech vstupní dveře do budovy Na Hamrech, Pražská 1759.

V prvním podlaží se nacházejí střediska TyfloCentrum a oblastní odbočka SONS Náchod.

Ke střediskům projděte vstupními dveřmi s pravým křídlem otevíraným ven do vestibulu budovy.

Za nimi vyjdete nejprve deset schodů a poté ve stejném směru po dvou metrech 12 schodů. Madlo schodiště máte po pravé ruce.

Za schodištěm odbočte podél stěny o 180 stupňů doprava a dejte se podél ní rovně 3 metry. Dále obejděte zleva výklenek a odbočte o 90 stupňů doleva.

Přejděte napříč chodbu v délce třech metrů.

Poté pokračujte rovně podél stěny po levé ruce 23 metrů, kde míjíte troje dveře, čtvrté vedou do TyfloCentra a SONS.

Přibližná vzdálenost od autobusové zastávky do budovy Na Hamrech je cca 350 metrů.

Provozní doba TyfloCentra je každou středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Provozní doba oblastní odbočky SONS je každé pondělí od 8 do 12 hodin.