TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. v oblasti bezbariérových úprav pro zrakově postižené, tedy pro osoby se sníženou schopností orientace (OSSO), pomáhá v rámci služby poradenství řešit především:

1. Hmatové úpravy

Pro nevidomé osoby konzultujeme a navrhujeme:

 • vodicí linie přirozené.

Například stěny domů, podezdívky plotů, obrubníky trávníků vyšší než 60 mm, zábradlí se zarážkou pro bílou hůl.

 • vodicí linie umělé.

Umělou vodicí linii tvoří podélné drážky a její šířka je v interiéru nejméně 0,3 m a v exteriéru 0,4 m.

Další formy umělých vodicích linií jsou signální pásy, varovné pásy, hmatné pásy na stezkách pro cyklisty, vodicí linie s funkcí varovného pásu na nástupištích železnic, vodicí pásy přechodů a jiné.

2. Reliéfní úpravy

 • informační štítky v reliéfním a Braillově bodovém písmu.

Nejčastěji se používají plastové tabulky, instalují se lepením.

Umisťují se na úřadech, školách, ve zdravotnických zařízeních, u poskytovatelů sociálních služeb a v dopravních stavbách na těchto místech:

 • nad klikou dveří;
 • na ovládací prvky výtahu;
 • na označník zastávky;
 • v podchodu na madla a na stěny u schodišť.

U informačních štítků kontrolujeme a navrhujeme správná umístění.

3. Vizuálně kontrastní úpravy

Pro slabozraké osoby konzultujeme a navrhujeme:

 • vizuálně kontrastní prvky umístěné na celoskleněných plochách, na sloupech veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení pro chodce, svislého dopravního značení, na nástupních a výstupních stupnicích každého schodišťového ramene, na dveřích od výtahu i místností.

4. Orientační a informační systémy

Pro OSSO konzultujeme a navrhujeme orientační a informační systémy, které tyto osoby používají při prostorové orientaci, samostatném pohybu a k získání potřebných informací.

a) Orientační systémy:

 • orientační hlasové majáčky (dále OHM), jež podávají hlasové informace o daném prostředí, ve kterém se vyskytují.

Jejich dálková aktivace je prostřednictvím vysílače pro nevidomé – VPN (viz níže).

Umisťují se na těchto budovách, jako jsou úřady, pošty, polikliniky, nemocnice, budovy sociálních služeb, nákupní centra i banky.

Také se umisťují v budovách dopravních staveb (ve výpravních halách, na nástupištích, nad eskalátory, v podchodech aj.).

U OHM kontrolujeme funkčnost, navrhujeme nová umístění a zpracováváme textové fráze.

 • akustická signalizace (dále AS) pro OSSO osazená na přechodech pro chodce.

Máme dva typy AS: s trvalou funkcí, anebo s dálkovou aktivací prostřednictvím VPN (viz níže).

V Hradci Králové se realizují na přechodech a křižovatkách v rámci projektu Inteligentního dopravního systému nové světelné semafory, včetně akustické signalizace pro OSSO.

U zrealizované AS s dálkovou aktivací kontrolujeme funkčnost a doporučujeme správná řešení.

 • výtahy s bezbariérovou úpravou pro OSSO.
 • Ovládací tlačítka výtahu i přivolávací tlačítka musí být označeny reliéfním písmem nebo symboly a braillským písmem umístěným vpravo vedle tlačítka;
 • Tlačítka musí vyčnívat nad okolní povrch minimálně o 1 mm a musí být vizuálně kontrastní);
 • U výtahů, kde jsou na displeji zobrazovány směrové šipky a čísla stanice, musí být zajištěna informace i pro OSSO s využitím hlasové fráze.

V kabině výtahu kontrolujeme a navrhujeme hmatová označení a akustická hlášení.

b) Informační systémy:

 • digitální informační tabule s odjezdy jednotlivých spojů, jež podávají aktuální hlasové informace o odjezdech jednotlivých spojů (MHD, autobusů nebo vlaků) zobrazených na tabuli.

Jejich dálková aktivace je prostřednictvím VPN (viz níže).

Umisťují se na zastávkách MHD, anebo ve výpravních halách dopravních staveb.

U digitálních informačních tabulí kontrolujeme funkčnost a navrhujeme případné úpravy.

5. Povelový vysílač

Vysílačka pro nevidomé (VPN), kterou OSSO používají k dálkové aktivaci orientačních a informačních systémů.

Máme dva typy VPN:

 • krabička do ruky se šesti tlačítky s označením vysílače VPN 02;
 • umístěná v rukojeti bílé hole se třemi tlačítky s označením vysílače VPN03U.

Dálková aktivace VPN je ze vzdálenosti cca 40 metrů.

6. Překážky

Pokud sami zjistíme v ulicích, ve veřejně přístupné budově / objektu občanské vybavenosti (budova sloužící k prospěchu společnosti) nějakou překážku nebo nám ji zrakově postižený nahlásí, poté usilujeme (např. telefonicky, písemnou žádostí nebo e-mailem) o její včasné odstranění.

S jakými překážkami se setkáváme nejčastěji?

 • nesprávně umístěné mobiliáře (např. odpadkové koše, stojany na kola, lavičky ad.), reklamní tabule a také nesprávně nebo vůbec ohraničené předzahrádky restaurací;
 • nesprávně ohraničené výkopy a staveniště pouze ochrannou páskou, anebo jsou bez ohraničení;
 • překážky v úrovni hlavy např. větve stromů a křovin zasahující do průchozího prostoru z obecních a soukromých pozemků.

7. Mapování přístupnosti tras

Na základě projektu Magistrátu města Hradec Králové Bezbariérový Hradec, realizovaného v letech 2012–2018 v tomtéž městě, jsme zmapovali stanovené trasy a přilehlé objekty z pohledu OSSO.

Úkolem mapování bylo zmapovat vybrané trasy a zhodnotit přístupnost veřejných objektů, zastávek MHD a přechodů.

Cílem mapování bylo informování OSSO a široké veřejnosti o bezbariérové přístupnosti, vyskytujících se překážkách a také o návrzích na bezbariérové úpravy.

Aplikaci mapy najdete na webu Města a úřadu Hradec Králové: https://www.hradeckralove.org/bezbarierovy-hradec-k-prohlednuti-na-mestskem-webu/d-45302.

Textové popisy tras pro OSSO najdete na adrese: Textové popisy tras pro zrakově postižené v Hradci Králové (http://texttrasy.mmhk.cz/).

8. Publikace „Poslepu s přehledem“

Naše zkušenosti a znalosti o bezbariérových úpravách pro OSSO jsme uveřejnili v publikaci "Poslepu s přehledem" (2019). Předáváme je také studentům, kteří u nás v TyfloCentru Hradec Králové absolvují odborné praxe a stáže, OSSO, institucím, projektantům a dalším zájemcům.