Ve čtvrtek 20. 10. 2022 jsme oslavili 20 let výročí založení TyfloCentra Hradec Králové. V Knihovně města HK jsme se sešli s našimi klienty, spolupracovníky, kolegy, příznivci i donátory. A že nás bylo! Sotva stačily židle…

Setkání proběhlo pod záštitou primátora města Hradce Králové a hejtmana Královéhradeckého kraje. Pan primátor prof. Hrabálek nám přišel osobně popřát. Svá přání vyslovili i další hosté, např. zástupce zakladatele, viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, pan Jan Šnyrych.

Rozdávaly se zvláštní ceny TC, tedy „tyfloceny“. Dostali je naši dlouholetí spolupracovníci, jako paní Mgr. Jarmila Čejková, předsedkyně správní rady („tyflodáma“), zástupce firmy Akcenta.cz Jan Vlček („tyflodárce“) nebo zakladatel tyflocenter, stálý partner a spolupracovník PhDr. Milan Pešák („tyflopatron“). Další „tyfloceny“ byly uděleny zaměstnancům TC a jako překvapení i vybraným klientům. Bylo u toho hodně smíchu, ale i dojetí.

Křtili jsme nový kalendář TyfloCentra HK, toho se ujal pan Břetislav Verner, CSc., zakladatel a bývalý ředitel firmy Spektra v.d.n.

Setkáním nás provázel známý moderátor pan Oldřich Tamáš a svou hudbou ho obohatil báječný nevidomý hudebník, teprve 12 letý Pavel Minařík, spolu se zpěvačkou Míšou Burešovou.

Naše poděkování patří i pracovníkům TC, dobrovolníkům a sponzorům akce, kterými byli: PERI s.r.o., Kaufland a.s., Občerstvení U Obra, Bazalka a Škola vizuální tvorby HK.

účastníci setkání k výročí 20 let TC HK  J. Vlček z firmy Akcenta.cz přebírá ocenění tyflodárce

účastníci setkání poslouchají hudební vystoupení.jpg  M. Pešák přebírá ocenění tyflopatron

účastníci setkání z Jičína a z Náchoda  B. Verner z firmy Spektra v.d.n. s ředitelkou TC a moderátorem O. Tamášem

nevidomý P. Minařík hraje na klávesy, zpěv M. Burešová  účastníci setkání se baví při vyhlašování tyflocen.jpg

ředitelka D. Balcarová s oceněným tyflošoumenem Jiřím Krišfalušim