skupina klientů

Co bychom to byli za Hradečáky, kdybychom neznali vodní elektrárnu Hučák postavenou v secesním stylu. Naše znalosti o tom, jak vlastně funguje a jak to vypadá uvnitř krásné historické budovy, ale byly slabší. Proto jsme se rozhodli to napravit a vyrazili jsme na exkurzi.

Přidali se k nám i Jičíňáci a společně jsme shlédli prezentaci o vodních elektrárnách. Osahali jsme si na modelu průřez elektrárny, zjistili jsme, kudy teče voda a jak pohání jednotlivé turbíny. Před budovou jsme si prohlédli velikou turbínu a kolem jezu jsme zašli do strojovny. Přes hukot transformátorů a generátorů jsme toho moc neslyšeli a tak jsme vyrazili do nových prostor infocentra. Zde nám paní průvodkyně zodpověděla naše dotazy a my si mohli vyzkoušet obsluhovat nejenom vodní ale i další typy elektráren. Roztáčeli jsme rotory, lopatky, pouštěli jsme vodu i vítr, hýbali solárními panely na zmenšeninách polí atd. Nakonec jsme se prošli Jirákovými sady, poslechli jsme si historické okénko k dřevěnému kostelíku sv. Mikuláše a vše jsme zakončili společným obědem.