Přijměte naše pozvání na přednášku na téma: Jaké je to být archeologem v Izraeli. Ve čtvrtek 25. ledna od 9:30 přijde do TyfloCentra pan profesor Filip Čapek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, který vede archeologické vykopávky v okolí Jeruzaléma. Budete mít tak příležitost dozvědět se o postupu ověřování pravosti archeologických nálezů, o dobrodružné práci v zemi zmítané ozbrojeným konfliktem. Budete mít také možnost sáhnout si na prastaré nálezy, dozvědět se více o biblických textech nebo si poslechnout autentické nahrávky. Nenechte si uniknout tuto jedinečnou příležitost, jistě vám budou zodpovězeny všechny vaše případné dotazy.