Ve čtvrtek 11. 5. jsme opět navštívili přednáškové prostory Muzea východních Čech v budově Gayerovy kasárna. Pan doktor Čechák si pro nás připravil zajímavé povídání o kamenných nálezech. Měli jsme možnost prohlédnout si různé materiály, které se používaly k výrobě nástrojů i nástroje samotné. Nechyběly ani zábavné příběhy o padělání artefaktů nebo o přisuzování magických schopností sekeromlatům. Dozvěděli jsme se tak, že sekeromlat, který se vyráběl broušením materiálů po dobu cca 180 hodin, se později ve středověku stal magických předmětem. Jeho použití se tak pozměnilo a sloužil např. jako ochrana proti požáru nebo pro zvyšování dojivosti hospodářských zvířat. Přednáška to byla vskutku zajímavá, poučná i zábavná.