Tyflocentrum

➢ orientační hlasový majáček nad vstupem do budovy

1. fráze: TyfloCentrum a oblastní odbočka SONS Hradec Králové

2. fráze: Středisko se nachází ve zvýšeném přízemí budovy. Před vstupními dveřmi s pravým křídlem otevíraným dovnitř je jeden schod. Po levé straně dveří se nachází panel se zvonky, použijte první tlačítko vlevo nebo vpravo zespodu. Za vstupními dveřmi vyjdete osm schodů a poté po dvou metrech se nacházejí dvoukřídlé lítačky. Za nimi jsou po obou stranách dveře do TyfloCentra a oblastní odbočky SONS. Vlevo se nacházejí učebny a ředitelka – zvonek po pravé straně dveří. Vpravo se nachází poradna a klubovna – zvonek po levé straně dveří.

Tyfloservis

➢ digitální hlasový majáček nad vchodem Tyfloservisu

1. fráze: Nacházíte se před komplexem obchodů na ulici Milady Horákové, Tyfloservis je v prvním patře vedle restaurace Pod Strání.

2. fráze: Vyjděte po venkovním schodišti do prvního patra, otočte se vpravo a jděte podél výloh na levé straně asi 20 metrů až dojdete ke kovové mříži. Vlevo je vchod do Tyfloservisu, zvonek najdete po levé straně v úrovni ramen.

Magistrát města, Československé armády č.p.408

➢ orientační hlasový majáček nad vstupem do budovy

1. fráze: Magistrát města Hradec Králové

2. fráze: Ve vstupu do budovy jsou dvoje dveře. Vpravo za nimi se po čtyřech metrech nachází okénko s informacemi. Po levé a pravé straně se nacházejí schodiště, která vedou do zvýšeného přízemí levé a pravé části budovy. V levé části je sociální odbor. V pravé části je matrika, občanské průkazy, pasy a trvalý pobyt.

Stanoviště MHD Hlavní nádraží

➢ orientační hlasový majáček stanoviště C a D

1. fráze: Stanoviště „C“ a „D“ městské hromadné dopravy.

2. fráze: Před Vámi je přechod. Vede ke dvěma dalším nástupištím, které jsou umístěny vpravo a vlevo. Středem přechodu i podél nástupišť vedou umělé vodící linie. Vpravo od Vás je stanoviště „C“, čísla linek 2, 5, 6, 9, 11, 11R, 15, 17 a 52N. Vlevo od Vás je stanoviště „D“, čísla linek 1, 7, 10, 13, 24, 24R, 28 a 51N.

➢ orientační hlasový majáček stanoviště E a F (zpoždění 3 s)

1. fráze: Stanoviště „E“ a „F“ městské hromadné dopravy.

2. fráze: Vpravo od Vás je stanoviště „E“, čísla linek 19, 22 a 26. Vlevo od Vás je stanoviště „F“ mimořádné dopravy.

➢ orientační hlasový majáček stanoviště G a H

1. fráze: Stanoviště „G“ a „H“ městské hromadné dopravy.

2. fráze: Postavte se čelem k silnici. Asi 50 metrů před Vámi je budova hlavního nádraží. Nad vstupními dveřmi je umístěn hlasový majáček. Ze stanoviště „G“ i „H“ jedou všechny linky na Terminál hromadné dopravy.

Tesco Březhrad

➢ digitální hlasový majáček nad vchodem ze směru od MHD

1.fráze: Nacházíte se před vchodem hypermarketu Tesco

2.fráze: V budově se nachází informační centrum

➢ digitální hlasový majáček nad vchodem ze směru od Electro Worldu

1.fráze: Nacházíte se před vchodem hypermarketu Tesco

2.fráze: V budově se nachází informační centrum

Česká spořitelna – tř. ČSA

➢ Digitální hlasový majáček nad vchodem spořitelny

1. fráze: Česká spořitelna, akciová společnost (pobočka třída Československé armády)

2. fráze:3 metry vlevo je ve zdi zabudovaný bankomat. Napříč po vstupu dveřmi projdete dalšími dveřmi ovládanými fotobuňkou, přímo proti Vám po 5 metrech jsou informace.

Interspar

➢ digitální hlasový majáček nad vchodem

1. fráze: Společensko-obchodní centrum

2. fráze: Přímo po třech metrech další posuvné dveře, za nimi podél stěny vpravo dojdete k výtahu. Přímo za druhými dveřmi po schodech nahoru a po výstupu ze schodiště pokračujte přímo k prosklené stěně. Polohu přepážky informací určuje další majáček.

Carrefour

➢ digitální hlasový majáček nad vchodem do přístupového koridoru

1. fráze:Přístup k multifunkčnímu centru Futurum a nákupnímu středisku Carrefour.

2. fráze: Nacházíte se před budovou. Projdete-li přístupovým koridorem, pak po asi 70 krocích je umístěný další majáček.

➢ digitální hlasový majáček nad vchodem do nákupního střediska

1. fráze: Vstup do multifunkčního centra Futurum a nákupního střediska Carrefour.

2. fráze: Nacházíte se asi 6 kroků před prvními automatickými dveřmi do objektu, druhé automatické dveře jsou asi 8 kroků ve směru chůze za prvními. Po dvaceti krocích očekávejte překážku, kterou obejděte vpravo či vlevo. Po dalších asi 25 krocích se Vás ujme pořádková informační služba, která Vás zavede na místo Vašeho přání.

Pošta 2 u hlavního nádraží

➢ digitální hlasový majáček nad vchodem do budovy pošty

1. fráze: Pošta Hradec Králové 2, po vstupu do odbavovací haly se zaregistrujte tlačítkem na Vašem vysílači.

2. fráze: K přepážce Vás přivede vodící pás, který je umístěn napříč 1 m za vstupem do odbavovací haly, do odbavovací haly vstoupíte po 9 m, přímým směrem přes dvoje dveře, dále pokračujte po vodícím pásu vlevo, po 3 m se lomí vpravo a po 5 m končí, na jeho konci se otočte vlevo, zaregistrujte se vysílačem do vyvolávacího systému a vyčkejte na naváděcí zvukový signál, který Vás bude informovat o možnosti k přístupu k přepážce.

Terminál městské hromadné dopravy

➢ orientační hlasový majáček nad hlavním vchodem budovy MHD

1. fráze: Terminál Městské hromadné dopravy, Hradec Králové

2. fráze: Hlavní vchod. 1 metr za vstupem samootvíracími dveřmi si najdete vodící linii, podél které půjdete 20 metrů k pultu infocentra. Zde Vám budou sděleny další informace. Doba provozu je kromě víkendu od 06:30 do 18:00 hodin.

Dveře na výstupní plochu MHD se nachází vlevo 6 metrů od pultu infocentra. Dveře na nástupní plochu MHD se nachází vpravo 6 metrů od téhož pultu.

Za infocentrem se nachází po levé straně pánské toalety a po pravé straně dámské toalety.

Provozovna s občerstvením se nachází jeden a půl metru za pultem infocentra.

➢ orientační hlasový majáček nad bočním vchodem (přístup od stanoviště B1 a B2) budovy MHD

1. fráze: Terminál Městské hromadné dopravy, Hradec Králové

2. fráze: Levý boční vchod situovaný na výstupní plochu MHD. Za vstupem samootvíracími dveřmi půjdete přímo 5 metrů k pultu infocentra. Zde Vám budou sděleny další informace. Doba provozu je kromě víkendu od 06:30 do 18:00 hodin.

K hlavním dveřím půjdete od pultu infocentra vpravo 20 metrů podél vodící linie. Dveře na nástupní plochu MHD se nachází za vstupem přímo po dvanácti metrech. Za infocentrem se nachází po levé straně pánské toalety a po pravé straně dámské toalety.

Provozovna s občerstvením se nachází jeden a půl metru za pultem infocentra.

➢ orientační hlasový majáček nad bočním vchodem (přístup od stanoviště C1 a C2) budovy MHD

1. fráze: Terminál Městské hromadné dopravy, Hradec Králové

2. fráze: Pravý boční vchod situovaný na nástupní plochu MHD. Za vstupem samootvíracími dveřmi půjdete přímo 5 metrů k pultu infocentra. Zde Vám budou sděleny další informace. Doba provozu je kromě víkendu od 06:30 do 18:00 hodin.

K hlavním dveřím půjdete od pultu infocentra vlevo 20 metrů podél vodící linie. Dveře na výstupní plochu MHd se nachází za vstupem přímo po dvanácti metrech. Za infocentrem se nachází po levé straně pánské toalety a po pravé straně dámské toalety.

Provozovna s občerstvením se nachází jeden a půl metru za pultem infocentra.

Terminál meziměstské a dálkové dopravy

➢ orientační hlasový majáček nad hlavním vchodem budovy dálkové dopravy

1. fráze: Terminál dálkové dopravy, Hradec Králové

2. fráze: Hlavní vchod. 1 metr za vstupem samootvíracími dveřmi si najdete vodící linii, podél které půjdete 20 metrů k pultu infocentra. Zde Vám budou sděleny další informace. Doba provozu je kromě víkendu od 06:30 do 18:00 hodin.

Dveře na nástupní a výstupní plochu dálkové dopravy se nachází vlevo 6 metrů od pultu infocentra. Dveře na nástupní plochu dálkové dopravy se nachází vpravo 6 metrů od téhož pultu.

Za infocentrem se nachází po levé straně pánské toalety a po pravé straně dámské toalety.

Provozovna s občerstvením se nachází jeden a půl metru za pultem infocentra.

➢ orientační hlasový majáček nad bočním vchodem (přístup od stanoviště G1) budovy meziměstské a dálkové dopravy

1. fráze: Terminál dálkové dopravy, Hradec Králové.

2. fráze: Levý boční vchod situovaný na výstupní a nástupní plochu dálkové dopravy. Za vstupem samootvíracími dveřmi půjdete přímo 5 metrů k pultu infocentra. Zde Vám budou sděleny další informace. Doba provozu je kromě víkendu od 06:30 do 18:00 hodin.

K hlavním dveřím půjdete od pultu infocentra vpravo 20 metrů podél vodící linie. Dveře na nástupní plochu dálkové dopravy se nachází za vstupem přímo po dvanácti metrech.

Za infocentrem se nachází po levé straně pánské toalety a po pravé straně dámské toalety.

Provozovna s občerstvením se nachází jeden a půl metru za pultem infocentra.

➢ orientační hlasový majáček nad bočním vchodem (přístup od stanoviště H1, H2 a H3) budovy meziměstské a dálkové dopravy

1. fráze: Terminál dálkové dopravy, Hradec Králové.

2. fráze: Pravý boční vchod situovaný na nástupní plochu dálkové dopravy. Za vstupem samootvíracími dveřmi půjdete přímo 5 metrů k pultu infocentra. Zde Vám budou sděleny další informace. Doba provozu je kromě víkendu od 06:30 do 18:00 hodin.

K hlavním dveřím půjdete od pultu infocentra vlevo 20 metrů podél vodící linie. Dveře na výstupní a nástupní plochu dálkové dopravy se nachází za vstupem přímo po dvanácti metrech.

Za infocentrem se nachází po levé straně pánské toalety a po pravé straně dámské toalety.

Provozovna s občerstvením se nachází jeden a půl metru za pultem infocentra.

České dráhy: hlavní nádraží

➢ digitální hlasový majáček nad vchodem do haly nádraží

1. fráze: Hradec Králové, hlavní nádraží.

2. fráze: Vchod do haly. Po dvaceti metrech v přímém směru: doleva příchod k pokladnám, doprava po 50 m toalety.

➢ digitální hlasový majáček nad schodištěm do odjezdového podchodu

1. fráze: Rovně sestup do odjezdového podchodu k nástupištím číslo 2 a 3. Vpravo od schodiště vstup na nástupiště číslo 1 a 1A.

➢ digitální hlasový majáček nad pokladnami a informačním centrem (uprostřed)

1. fráze: Vpravo pět pokladen. Vlevo vchod do Informačního centra Českých drah.

➢ akustický orientační majáček nad „příjezdovým“ východem z budovy na Riegrovo nám. (zevnitř)

➢ digitální hlasový majáček v odjezdovém podchodu na stěně schodiště na 2. nástupiště (vzdálenější stěna od budovy)

1. fráze: Druhé nástupiště. Hradec Králové – hlavní nádraží.

2. fráze: Výstup do haly podchodem doleva.

➢ digitální hlasový majáček v odjezdovém podchodu na stěně schodiště na 3. Nástupiště (vzdálenější stěna od budovy)

1. fráze: Třetí nástupiště. Hradec Králové – hlavní nádraží.

2. fráze: Výstup do haly podchodem doleva.

➢ digitální hlasový majáček v příjezdovém podchodu na stěně schodiště k 3. nástupišti (bližší stěna k budově)

1. fráze: Třetí nástupiště. Hradec Králové – hlavní nádraží.

2. fráze: Výstup do haly podchodem doprava.

➢ digitální hlasový majáček v příjezdovém podchodu na stěně schodiště k 2. nástupišti (bližší stěna k budově)

1. fráze: Druhé nástupiště. Hradec Králové – hlavní nádraží.

2. fráze: Výstup do haly podchodem doprava.

➢ digitální hlasový majáček v příjezdovém podchodu na stěně schodiště k 1. nástupišti (bližší stěna k budově)

1. fráze: První nástupiště a nástupiště jedna A. Hradec Králové – hlavní nádraží.

2. fráze: Výstup do haly podchodem rovně. Vlevo výstup na nástupiště 1 a nástupiště 1A.

➢ akustický orientační majáček nad schodištěm do příjezdového podchodu (z haly).

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245

Orientační hlasové majáčky umístěné vně budovy Krajského úřadu:

➢ orientační hlasový majáček umístěný na podloubí před vstupem do Evropského domu

1. fráze: Evropský dům.

2. fráze: Dveře jsou na konci podloubí vlevo.

➢ orientační hlasový majáček umístěný při vstupu na Pivovarské nádvoří

1. fráze: Vstup na Pivovarské nádvoří.

2. fráze: 50 metrů před Vámi je vchod do Krajského úřadu. Nad ním je umístěný hlasový majáček.

➢ orientační hlasový majáček umístěný nad proskleným vchodem do Krajského úřadu

1. fráze: Krajský úřad Hradec Králové.

2. fráze: K recepci pokračujte rovně po schodech dolů. Schodiště se dvakrát stáčí doleva. Za schodištěm je vchod do recepce. Zde je umístěn hlasový majáček.

➢ orientační hlasový majáček umístěný nad vchodem do Krajského úřadu z třídy ČSA

1. fráze: Krajský úřad Hradec Králové.

2. fráze: K recepci pokračujte rovně po schodišti nahoru k dalším dveřím. Za nimi jsou dva výtahy. Nad levým výtahem je umístěn hlasový majáček.

Orientační hlasové majáčky umístěné v budově Krajského úřadu:

➢ orientační hlasový majáček umístěný nad výtahem vlevo ve třetím podzemním podlaží

1. fráze: Třetí podzemní podlaží.

2. fráze: Vyjeďte do prvního podzemního podlaží a vystupte na protější straně. Panel s tlačítky se nachází vpravo. Stiskněte druhé tlačítko shora v levém sloupci. Po výstupu z výtahu je na stěně před Vámi umístěn hlasový majáček.

➢ orientační hlasový majáček umístěný u výtahu v prvním podzemním podlaží

1. fráze: První podzemní podlaží.

2. fráze: Pokračujte vlevo podél stěny ke vstupu do recepce. Zde je umístěn hlasový majáček.

➢ orientační hlasový majáček umístěný nad recepcí

1. fráze: Recepce Krajského úřadu.

2. fráze: Zde Vám budou poskytnuty další informace a doprovod na místo jednání.

Pedagogická fakulta

➢ digitální hlasový majáček nad vchodem do budovy

1. fráze: Vítejte na Univerzitě Hradec Králové v budově číslo 3

2. fráze: Vstup do budovy vede po čtrnácti přístupových schodech a ústí do druhého nadzemního podlaží.

Recepce se nachází za dvojitými automatickými dveřmi vpravo.

Schodiště směrem dolů je umístěno 9 metrů v přímém směru od hlavního vchodu. Schodiště do vyšších podlaží je po obou jeho stranách.

K výtahu se dostanete odbočíte-li před schodištěm vpravo a půjdete asi 7 metrů. Jeho automatické posuvné dveře jsou mírně zapuštěny. Vnitřní ovládání výtahu je na vodorovném madle na levé straně ve výši pasu. Budova je upravena pro samostatný pohyb zrakově postižených. V případě Vašeho zájmu je na recepci k dispozici orientační plán budovy v tyflografické formě a popis v Braillově písmu a zvukové podobě.

Konzultaci a další služby Vám nabízí středisko pro podporu zrakově a kombinovaně handicapovaných studentů – Tyflopedický kabinet, který je umístěn v místnosti A7 (od hlavního vchodu vpravo kolem recepce poslední dveře vpravo). Jestliže je hlavní vchod uzamčen použijte zvonek umístěný vedle dveří na pravé straně ve výšce ramen.

Vysvětlivky:

akustický orientační majáček = AOM (vydává pouze akustický signál)

digitální hlasový majáček = DHM (Obsahuje dvě hlasové informace)

orientační hlasový majáček = OHM (Může obsahovat až 6 hlasových informací)

Majáčky aktivujeme u VPN 1 (ovladač v krabičce) stiskem tlačítek:

1 = AOM, DHM a Ohm – akustický signál, nebo první hlasová fráze

2 = DHM a OHM – druhá hlasová fráze

3 až 6 = OHM – třetí až šestá hlasová fráze

VPN 03 (ovladač v bílé holi):

1 = AOM, DHM a OHM – akustický signál nebo první hlasová fráze

3 = DHM, OHM – druhá hlasová fráze

Připomeňme si, že obecně platí:

Trylkem „I-Á“ se vyznačují úrovňové vstupy (Tyflocentrum, pošta 2).

Trylkem „BRLM“ se vyznačují pevné schody (nad schodištěm do příjezdového podchodu |z haly| na hlavním nádraží HK).

Vypracoval: Jarmil Moláček 28.07.2008

aktualizováno ke dni: 20.08.2009